Black Ocean

E.L.F + Cass + Shawol + EXOtic

346 notes

sehunar:

Fanxing was cockblocked by Suho and finally Yixing had to ask him to change seat lmao

tự nhiên tui tội cho thằng SUHO ghê nhaz =))))))))))) y như thằng MinMin lúc nào cũng bị chèn giữa pama nó z áh =))))))))))))))

(Source: oshzt, via fyeahkrispylays)

5,773 notes

Zhang Yixing: The MCM Model

Trời ơi k cần dìm hàng thằng bé thế đâu =))))))))))))

Nó ngơ và cuồng MCM thì ai cũng biết r =))))))))))))))))

(Source: ixings)